کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل )

کارشناسی ارشد
1393
151
word
1 MB
361
قیمت قدیم:۱۵,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل )

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  چکیده

  این پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی  در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بین کارکنان زندان های استان اردبیل  در سال1392انجام گرفته است. طرح مفهومی این پژوهش نشان می دهد که در سال های اخیر " فرهنگ سازمانی" به یک موضوع مهم و حیاتی در کارائی و عملکرد سازمان ها تبدیل شده است. مضاف بر این  بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف در این زمینه خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آن را فراهم آورد. بر این اساس در این تحقیق وضعیت فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان های اردبیل  به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی یک نمونه ی آماری مشتمل بر240نفر از کارکنان زندان های استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش فرهنگ سازمانی از مدل هفت مولفه ای رابینز و برای سنجش فناوری اطلاعات از مهارت های هفتگانه ICDL استفاده شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت. بدین منظور برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرونوف و به منظور بررسی معناداری فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و برای تعیین قدرت تبیین کنندگی هر متغیر از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی در زندان های استان اردبیل در بین 42 درصد در حد مطلوب، در بین 34 درصد در حد متوسط و در بین 24 درصد در حد نامطلوب  و همچنین وضعیت بکارگیری فناوری اطلاعات در بین 45 درصد در حد مطلوب، در بین 34 درصد در حد متوسط و در بین 21 درصد در سطح پایین قرار دارد. آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان زندان های استان اردبیل رابطه معناداری (با شدت450=r و 05/0=p) وجود دارد. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که از بین مولفه های فرهنگ سازمانی: نوآوری و ریسک پذیری، فردگرایی، گروه گرایی، روحیه جسارت و تهورطلبی با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار داشته ولی مولفه های توجه به جزئیات، حفظ ثبات و نتیجه محوری با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معنادار ندارد و همچنین تفاوت معنادار آماری بین جنسیت و بکارگیری فناوری اطلاعات مشاهده نگردید.ضریب همبستگی چندگانه  R برابر با 829/0 و ضریب تعیین تعدیل شده () 752/0 می باشد به این معنی که در مجموع 2/75 درصد تغییرات بکارگیری فناوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق می باشد و در این بین متغیر نوآوری و ریسک پذیری  با بتای 258/0 بیشترین و متغیر روحیه جسارت و تهورطلبی با ضریب بتای 225/0 کمترین تاثیر را در بکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان داشته است.

  1- مقدمه

  دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات ([1]IT ) را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383، ص 5).

  جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.

   بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

  ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر کسی که طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش، کسب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد، 1379، ص 24).

  دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.

  زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.

  سازمانها باید جهت به کار­گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن­آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت در "فرهنگ سازمان " است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه­های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش­های مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام­های سازمانی، هدف­گذاری، تدوین و اجرای استراتژی­ها و.... تاثیر می­گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف­دار، پشتکار  و سخت کوشی و تعهد عمل می­کند.

  نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و... به تولید کالا و خدمات بپردازد  و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

  لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش­های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می­تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.

   

  1-2-بیان مسئله

  فرهنگ سازمانی مجموعه ­ای از فرضیات اساسی است، که افراد سازمان، در روبه‌رو شدن با مسائل، انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام داخلی، ایجاد، کشف و توسعه داده­اند و ثابت شده که سودمند و باارزش هستند و در نتیجه به‌عنوان روش صحیح ادراک، تفکر و احساس، به اعضای جدید انتقال می‌یابد. به‌عبارت دیگر، مجموعه­ای از ارزش­ها، باورهای راهنما، تفاهمات و روش‌های تفکر، که در بین اعضای سازمان مشترک بوده و از طرف اعضای جدید به‌عنوان روش‌های صحیح انجام کارها و تفکر جستجو می­شود، فرهنگ سازمانی نامیده می‌شود. ( زارعی،1379: 276 و 277).

  مقوله فرهنگ سازمانی اولین بار در دهه 1980 میلادی توسط اوچی، واترمن و دیگران مطرح شد و به‌دلیل ارتباط فرهنگ سازمانی با عملکرد، مدیران اجرایی نیز به آن علاقه نشان دادند (مورهد ،1374: 401 -402). شاین، اوچی، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند: اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها  می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند.

  بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند.

  با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان تلقی  می شود.

  از سوی دیگر دنیای موجود با استانداردهای متنوع خود هموار ه درمعر ض تحولات و تغییرات غیر قابل پیش بینی است.الوین تافلر اعتقا د دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه،هنگامی برای انسان ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این پدیده ایده آل زمانی امکا ن پذیر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات آنچنانی در دنیای آیندگان آماده سازد.این نیز مشروط به دانش،مهارت،بینش و پویایی است.زندگی در دنیا ی جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های استفاده از این ابزارهاست.بدون شناخت چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت های فراوان ی در زندگی روزانه افراد و جوامع است(سعیدی نژاد، 1385: 135)

  یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان را در تامین این اهداف یاری رساند، فناوری اطلاعات و ارتباطات است فناوری اطلاعات دانشی است که به بررسی ویژگی ها و چگونگی اطلاعات نیروهای حاکم بر جریان اطلاعات و ابزار آماده سازی آنها برای به حداکثر رساندن دستیابی به اطلاعات و قابل استفاده کردن آن می پردازد. آماده سازی اطلاعات شامل تفکیک اطلاعات دقیق، علمی و مستند، جمع آوری، سازمان دهی، ذخیره، بازیابی، تفسیر، اشاعه و استفاده از آن می شود. (مؤسسه فناوری جورجیا، 1962 – نقل از اترتون،1997).

  Abstract

  The research under review Tasyrfrhng organizational use of information technology (IT) in Ardebil prison staff conducted in 1392. The conceptual design of this study indicate that in recent years "corporate culture" as a critical issue in the efficiency and performance of organizations has become. متن یا آدرس وب سایتی را تایپ کنید یا سندی را ترجمه کنید.

  لغو

  آیا منظور شما این است: عابر این بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف در این زمینه خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آن را فراهم آورد.

  In addition to the study of organizational culture in order to identify strengths and weaknesses in production of information in this area would be able to remedy the situation. The study of organizational culture and its relationship with IT use were studied. A survey questionnaire surveys and statistical sample consisted of 240 employees was Ardebil prison. To assess the corporate culture of the seven components of Robbins and measuring seven ICDL IT skills are used. The data obtained were analyzed using spss software and analysis. The results showed that  Among the corporate culture at 42% favorable and 34% in moderate and 24 percent are undesirable and

  آیا منظور شما این است: نتایج

  The use of IT within 45 percent of optimal, moderate in 34% and 21% in the lower level. The main hypothesis of our study showed Between organizational culture and IT use among prison staff Ardabil significant correlation (r = .450, intensity and p = 0/05), Other results showed that the components of organizational culture: Innovation and risk-taking, individualism, sociality, daring spirit of a meaningful relationship by employing information technology and The attention to detail, stability and results-oriented information technology using no significant relationship. Also there was no significant difference between gender and information technology use. Multiple correlation coefficient R is equal to 82.9 and 75.2 Adjusted coefficient of determination. A total of 75.2% of IT employment changes of the variables examined in this study. Beta 0/258 most daring spirit of innovation variable and varies with beta ratio 0/225 minimal impact on the employee's use of IT.

  Key Words: Corporate culture, information technologies (IT), ICDL, pattern Robbins, prison staff

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل )

  فهرست:

  چکیده 1

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 2

  1-2-بیان مسئله. 4

  1-3-اهدف پژوهش... 7

  1-3-1- هدف کلی.. 7

  1-3-2-اهداف فرعی.. 7

  1-4-سوالات پژوهش... 7

  1-4-1-سؤال اصلی.. 7

  1-4-2- سوالات فرعی.. 7

  1-5- فرضیه های تحقیق. 7

  1-5-1-فرضیه اصلی تحقیق.. 7

  1-5-2- فرضیات فرعی: 7

  1-5-3- متغیر زمینه ای.. 8

  1-6-مدل تحلیل تحقیق. 8

  1-7- اهمیت و ضرورت پژوهش... 8

  1-8-انگیزه پژوهشگر. 10

  1-9-تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 10

  1-9-1-فرهنگ سازمانی.. 10

  1-9-2-فناوری اطلاعات و ارتباطات... 12

  3-7-1- کارکنان. 13

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق

  2-1- مبانی نظری فرهنگ سازمانی.. 14

  2-1-1-تعاریف فرهنگ سازمانی.. 16

  2-1-2-اهمیت فرهنگ سازمانی.. 17

  2-1-3-خصوصیات فرهنگ سازمانی.. 19

  2-1-4-منابع فرهنگ... 21

  2-1-5-شیوه پیدایش فرهنگ... 21

  2-1-6-انواع فرهنگ سازمانی.. 22

  1- فرهنگ قوی : 23

  2-1-7-الگوها و تئوری های اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی.. 25

  2-1-7-1-الگوی آجیل پارسونز : 26

  2-1-7-2-الگوی ویلیام اوچی.. 26

  2-1-7-3-مدل فرهنگ سازمانی «پیترز» و «واترمن» 27

  1- التزام عملی شدن. 28

  2- توجه به ارباب رجوع. 28

  3- خود گردانی و کارآفرینی.. 28

  5- تبحر و چیرگی در مدیریت.. 28

  7- بکارگیری ستاد اداری کم. 28

  8-استفاده همزمان و مقتضی ازساختارهای مکانیکی وارگانیکی.. 29

  2-1-7-4-تئوری های فرهنگ سازمانی دیل و کندی.. 29

  2-1-7-5- الگوی « لینوین و استرینگر» 29

  2-1-7-6-الگوی «هافستده» «هاریسون» 30

  2-1-7-7-الگوی « ادگار شاین» 30

  2-1-7-8-الگوی لیت وین و اترینگر. 31

  2-1-7-9-الگوی کرت لوین.. 31

  2-1-7-10-الگوی منوچهر کیا 31

  2-1-7-11-الگوی استیفن رابینز. 33

  2-1-8-رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی.. 33

  2-1-9- ابطه فرهنگ و ساختار سازمان. 34

  2-1-10-نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش... 34

  2-1-11-رابطه فناوری و فرهنگ... 35

  2-1-12-رابطه فرهنگ و مدیریت... 35

  2-1-13-رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی.. 35

  2-1-14-کارکرد فرهنگ سازمانی.. 36

  2-1-15-زنده نگه داشتن فرهنگ: 36

  2-1-16-عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی.. 37

  2-1-17-فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار. 38

  2-2-مبانی نظری فناوری  اطلاعات(IT) 38

  2-2-1-تاریخچه فناوری  اطلاعات... 38

  2-2-2-مفهوم فناوری اطلاعات... 39

  2-2-3- چیستی فناوری اطلاعات... 41

  2-2-4-کاربردهای فناوری اطلاعات... 45

  2-2-5-شاخص های فناوری اطلاعات (IT) 50

  2-2-5-1-مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات : 50

  2-2-5-2-استفاده رایانه و مدیریت فایل.. 51

  2-2-5-3-واژه پردازها 51

  2-2-5-4-صفحه گسترده ها 52

  2-2-5-5-بانک اطلاعاتی.. 52

  2-2-5-6- ارائه مطلب... 53

  2-2-5-7-اینترنت... 53

  2-2-6-اینترنت چیست ؟. 54

  2-2-7-شبکه عنکبوتی جهانی www... 54

  2-2-8-موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات... 55

  2-2-9-فناوری پوش... 55

  - ارتباطات شبکه ای 56

  2-2-10-راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات... 57

  2-2-11-نقش فناوری اطلاعات... 57

  2-2-12-ارزش فناوری  ارتباطات... 58

  2-2-13-توانایی های فناوری  ارتباطات... 59

  2-2-14-راهبردهای فناوری اطلاعات... 60

  2-2-15-نظام های اطلاعاتی و ارتباطی.. 60

  2-2-16-فناوری  ارتباطات در زندگی آینده 65

  2-2-17-مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات... 65

  2-2-18-نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان. 67

  2-2-19-فناوری  ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه. 68

  2-2-20-فناوری ارتباطات و اطلاعات، نیاز امروز مدیران فردا 68

  2-2-21-مدیریت فن آوری اطلاعاتIT.. 69

  2-3-پیشینه پژوهش... 70

  2-3-1-پژوهش های انجام شده در زمینه فرهنگ سازمان و فناوری اطلاعات... 70

  2-3-2-پژوهشهای انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات... 72

  2-4-جمع بندی پیشینه تحقیق. 78

   

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق

  3-1- قلمرو تحقیق (موضوعی،زمانی،مکانی) 80

  3-1-1- قلمرو موضوعی.. 81

  3-1-2- قلمرو زمانی.. 81

  3-1-3- قلمرو مکانی.. 81

  3-2-روش انجام تحقیق. 81

  3-3-جامعه آماری.. 81

  3-4-نمونه آماری.. 82

  3-5-فنون و ابزار ها و تکنیک های گردآوری داده ها: 83

  3-6-فنون و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 83

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1-مقدمه. 86

  4-2-توصیف داده ها 86

  4-2-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اطلاعات عمومی پرسشنامه. 86

  4-2-1-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنسیت... 86

  4-2-1-2-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 87

  4-2-1-3-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب  میزان تحصیلات... 87

  4-2-2-نتایج و یافته های توصیفی حاصل از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخصهای هفت گانه فرهنگ سازمانی.. 88

  4-2-2-1-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص نو آوری و ریسک پذیری.. 88

  4-2-2-2-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص توجه به جزئیات. 89

  4-2-2-3-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص نتیجه محوری: 90

  4-2-2-4-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص توجه به افراد. 91

  4-2-2-5- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص توجه به گروه ( گروه گرایی) 92

  4-2-2-6- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص تهور طلبی.. 93

  4-2-2-7-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص ثبات وضع موجود : 94

  4-2-2-8- توزیع نسبی کارکنان بر حسب وضعیت فرهنگ سازمانی در مجموع. 95

  4-2-3- نتایج و یافته های توصیفی حاصل از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخصهای هفت گانه مهارتهای ICDL.. 96

  4-2-3-1- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص آشنایی با اصول و مفاهیم. 96

  4-2-3-2- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص مدیریت فایلها 97

  4-2-3-3- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص صفحه گسترده ها 98

  4-2-3-4- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص بانکهای اطلاعاتی.. 99

  4-2-3-5- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص اینترنت... 100

  4-2-3-6-  توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص واژه پردازها 101

  4-2-3-7- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص ارائه مطلب... 102

  4-2-3-8- توزیع نسبی کارکنان بر حسب وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICDL)در مجموع. 103

  4-3- تحلیل داده ها 104

  4-3- 1-آزمون نرمال بودن توزیع. 104

  4-3-1-1-آزمون نرمال بودن توزیع شاخص فرهنگ سازمانی: 104

  4-3-1-2-آزمون نرمال بودن توزیع شاخص فناوری اطلاعات (ICDL): 105

  4-3-2-آزمون فرضیه اصلی پژوهش.... 106

  4-3-3-آزمون فرضیه های فرعی پژوهش.... 107

  4-3-4-رگرسیون چند متغیره: 116

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

  5-1-مقدمه. 120

  5-2-خلاصه نتایج توصیفی.. 120

  5-3-خلاصه نتایج تحلیلی.. 122

  5-4- بحث و نتیجه گیری.. 125

  5-5-محدودیتها و مشکلات پژوهش... 127

  5-6-پیشنهادهای پژوهش... 127

  الف)پیشنهادات کاربردی.. 127

  ب)پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 129

  منابع: 130

  پیوست- پرسشنامه. 135

   

   

  .

  منبع:

  آذرنگ، عبدالحسین، 1370، سیاست اطلاع رسانی و تکنولوژی اطلاعاتی، اطلاعات و ارتباطات، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد، ص110.

  آقاجانی، حسینعلی، کجوری، داوود، 1383، مدیریت رفتار سازمانی، مفاهیم نظریات و کاربردها، چالوس، دانشگاه آزاد ص 154- 153.

  ادراکی، محبوبه، 1384، خلاقیت همراه با مدیریت تغییر، نشریه تدبیر، شماره 163، ص82.

  اسدی، علی 1371، «تکنولوژی و نظامهای اطلاعاتی»، مجموعه مقالات کنفرانس تکنولوژی و اطلاعات، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ص22.

  اسلامی ندوشن، محمد علی، 1354، فرهنگ و شبکه فرهنگ، تهران، انتشارات توس، ص65.

  الی، ابل و دیگران، 1369، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارات سروش، ص86.

  باقری زاده، سید محمد، 1375، «فرهنگ سازمان در قلمرو و بالندگی سازمان» نشریه تدبیر شماره 63، ص28.

  برزگر، محمد، 1380، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات، انتشارات بهینه، چاپ سوم، ص19.

  بوداغیان، مصطفی، 1384، «فرهنگهای سازمانی سالم و فرهنگ های سازمانی بیمار» نشریه مدیریت دانش، شماره9، ص11.

  تهرانی نیک بخش، صابری علیرضا، 1380، آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انتشارات انیستیتو ایز ایران.

  تدین، شبنم، تهرانی، مهدی، 1380، مدیریت فناوری اطلاعات، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص 532- 521.

  جهان کیت، هولمز دیانا، 1383، آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی، ترجمه مجید آذرخش، جعفر مهرداد، تهران انتشارات سمت چاپ سوم، ص46.

  جان، ای، آر، بی، 1356، به سوی سیاستهای ارتباطی واقع بینانه: بررسی تحلیلی از گرایشها و اندیشه های نوین در زمینه ارتباطات، ترجمه، خسرو جهانداری، انتشارات، سروش، ص79-78.

  حاضری، بغداد افسانه صراف زاده، مریم،1384، مدیریت دانش و خدمات مرجع در کتابخانه ها، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره 4،ص6-5.

  حسینی، علی، 1384، «مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات» مجله تدبیر، شماره 158 ص25.

  هری، عباس، 1372، «کتابداری مدیریت جدید» مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی، ص250.

  خوارزمی، شهدخت، 1383، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتباس از سایت آینده نگر.

  خوارزمی، شهیدخت، 1374، فرهنگ سازمانی، نشریه تدبیر، شماره22، ص20-16.

  دپویی، گزاویه، یونسکو، 1374، فرهنگ و توسعه، ترجمه فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، تهران، انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران، ص43.

  دسلر، گری، 1371، مبانی در مدیریت، جلد دوم، ترجمه داوود مدنی، چاپ دوم، انتشارات آرین.

  دهخدا، علی اکبر، 1341، لغت نامه دهخدا، زیر نظر دکتر معین، 50 جلدی، جلد 37، حرف ف، تهران، انتشارات دانشکده ادبیات تهران و سازمان لغت نامه دهخدا.

  دیاناسی، فیزی، 1384، مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگهای سازمانی انواع و تغییر فرهنگ، ترجمه ناصر میر سپاسی، ص 4و 5.

  دیوس، استانلی، 1373، مدیریت فرهنگ سازمان، ترجمه ناصر میر سپاسی، پریچهر معتمد گرجی، چاپ اول، انتشارات مروارید.

  رابینز، استیفن، 1382، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی چاپششم، ص372.

  رادینگ، الن، 1383، مدیریت دانش، ترجمه لطیفی، حسین، انتشارات سمت، چاپ سوم، ص 69.

  رضائی، علی،1384،«فن آوری اطلاعات و ارتباطات» مجله جهان اقتصاد، شماره 154، ص35.

  روح الامینی، محمود، 1374،«زمینه فرهنگ شناسی» انتشارات عطار، چاپ دوم، ص73.

  روشن، داریوش، 1383، تغییر فرهنگ سازمانی، نشریه تدبیر، شماره 146، ص83-82.

  رولی، جنیفر، 1380، مبانی سیستم های اطلاعاتی، ترجمه سیف کاشانی، زهرا، انتشارات سمت چاپ سوم.

  زارعی، متین، 1374، تبیین الگوی فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش های اسلامی در محیط کار و نقش آن بر رضایت شغلی، پایان نامه، رساله دکتری در دانشگاه مشهد.

  سپهری، مدرن، 1381، مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی مجله تدبیر شماره 122، ص21.

  شاین، ادگار، 1383، مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، ترجمه برزو فرهی بوزجانی، شمس الدین نوری نجفی، تهران، سیمای جوان چاپ اول.

  شریفی، اصغر، 1380، «ارائه چارچوبی برای نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات» رساله دکتری، دانشکده علوم تحقیقات، ص 45.

  شریف نواز، فتاح، 1375، مدیریت انتقال تکنولوژی، انتشارات برنامه و بودجه، چاپ سوم، ص 40.

  شکاری، غلامعباس، 1381، «بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثر بخشی کسب رهبری استان خراسان» رساله دکتری.

  صرافی زاده، اصغر، 1383، فناوری اطلاعات در سازمان IT، انتشارات میر،چاپ اول.

  صفائی، محمد رضا، 1383، مجله تکنولوژی آموزشی، شماره 146، ص40-41.

  طاهری، مسعود، 1377، مدیریت تغییر و تحول سازمانی،انتشارات درخشش،چاپ اول ص63.

  علی احمدی، حسین، 1384، به سوی جامعه اطلاعاتی، مجله تدبیر، شماره 153، ص38.

  علی احمدی، علیرضا، 1384، شناخت فرهنگ، «فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن»، تهران، تولید دانش.

  فاتحی، کمال، 1379، اثر فرهنگ و ارزش های اجتماعی بر استراتژیک مدیریت، نشریه تدبیر، شماره 69.

  فرهنگی، علی اکبر، 1370، رسانه ها در جامعه اطلاعاتی امروز، فصل نامه اطلاع رسانی، شماره 2، ص6.

  فولتن، جنیفر، 1378، آموزش و راهنمای سریع ویندوز، ترجمه داریوش فرسایی، انتشارات زند، چاپ دوم.

  عباس، فرخ زاد، 1381، رابطه اطلاعات و ارتباطات، فصل نامه اطلاع رسانی شماره 3، ص43.

  کاسکل، پارل، هارت، مایکل، 1377، آموزش همزمان ویندوز 95-98، ترجمه داریوش فرسایی،چاپ دوم، نشریه فرهنگی زند.

  کیا، منوچهر، 1370، نقش فرهنگ سازمانی در نظریه پردازی مدیریت، نشریه مدیریت دولتی، شماره 13، ص 47-24

  گودرزی، اکرم، 1381، اصول و مبانی و نظریه ها جو و فرهنگ سازمانی، جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، ص 34.

  محمودی، مهدی، 1384، نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، نشریه تدبیر، شماره 160، ص 29.

  مشبکی، اصغر، 1377، مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات ترمه، ص 48.

  ممی زاده، جعفر، 1377، فرهنگ شالوده سازمان، نشریه تدبیر، شماره 68.

  معتمدنژاد، کاظم، جهای سوم در راه استقرار نظم بین المللی نوین اطلاعات و ارتباطات، انتشارات سروش، چاپ دوم، ص 11.

  منوریان، عباس، شیرین، علی، 1382، رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی.

  مومنی، هوشنگ، 1380، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات نشریه مدیریت و توسعه، شماره 59، ص 46.

  مهربان،شیرین،1383،فرهنگ سازمانی و توسعه،نشریه تدبیر، شماره 148، ص 45،43.

  مهدوی، محمد تقی، 1382، نیازهای اطلاعات تکنولوژی، سازمانی پژوهشهای علمی و صنعتی.

  مهدوید، محمد تقی، 1373، بانکهای اطلاعاتی جهان، تهران، سازمانی پژوهشهای علمی و صنعت ایران، ص 2 و 1.

  مهدوی عرب، مهدی، 1378، آشنایی با کامپیوتر، انتشارات بهینه، چاپ سوم.

  میر سپاسی، ناصر، 1377، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، چاپ پنجم، تهران، ناشر مولف، ص 49.

  نواب زاده، امین، 1380، «فناوری اطلاعات IT  فصلنامه آموزش جهاد دانشگاهی»، شماره 7، ص 35.

  وفقی، فهیمه، 1384، کلید اکسل، انتشارات سجاد، چاپ چهارم، ص 9-7.

  یونسکو، 1376، فرهنگ و توسعه، ترجمه محمد فاضلی و نعمت الله فاضل، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  منابع لاتین:

  1-AduseiU Alexander yaw, (2000).” In formation communicontion technology development in third world countries: the case of Ghana”Dissertation a bstract. PhD , the ohiostate university..

  2-Adkinson, stacyj , (2005). “Examining organizational culture and subculture in higher education: utilizing the competing values frame work and the three- perspective theory”. Dissertation a bstract Ed.D. Ballstate university.

  3-Cunningham, Michael R, (2003).” organization culture and mergers: Management’s reflective perceptions of the relation ship between organizational culture and a merged firm’s ability to accomplish its pre- merger objectives”. Dissertation a bstract PhD. Newyork university.

  4-Daniels, Carolina , (1994). Information Technology the management challenge.

  5-Haigh, michelm , (2006). “organizational culture, identity, commitment, and citizenship behaviors: Antecedents, chang over time, interrelation ships”.

  6-Hollifield, Sylvia, (2005). “ An examination of teacher Job satisfaction, work- related stress and organizational culture in three school district”. Dissertation a bstract PhD wayne state university.

  7-Jian, Guowei, (2004). In formation and communication technology (ICT), culture, and power: To ward a “nco- socitechnical” theory of organizing. Dissertation a bstract PhD , university of colorad , at Boulder.

  8-Kangas, Lisamario, (2006). “An assessment of the relation ship between organizational culture and continuos knowledge management initiatives”.

  9-Lin, pao- cheng, (2005). “Leader ship style and organizational culture: A case study in a college of technology in Taiwn”. Dissertation a bstract PhD. University of the in carnate ward.

  10-Min, Johns, (2003). Productivity growth and in formation communication technology in vestments in the united states. Dissertation a bstract PhD. George mason university.

  11-Moorhead, Agaregor & Griffin, Rich W.(1998) organizational Behavior,.. Managing people and organization. 5 thed. Boston: Houghton Mifflinco. Pp: 94-99.

  12-Peters, Thomas J & waterman, Robert H. (1981), In search of Excellence: lessons from America’s Best- tun companies. Newyork: HAPPER & Row. Pub. inc.

  13-Ramcharitar, Anu Nadina, M. A, (2006). “Astudy of how organizational culture in fluencer the standard of customer service: A qualitative approach”. Dissertation a bstract M.A. Angelo state university.

  14-Smith, shawn kevin, (2005). “Arts in education and organizational culture: the impact of the arts on the culture of a school”. Dissertation a bstract EdP university of southern calfurnia.

  15- Stephen p. Robbins, 1997, “ Essentials of organizational Behavior” , fifth edition, Prentice Hall International. Inc. pp: 54,115.

  16-Thomas, charalambos Bob, MA, (2002). “Information communications technologies in education: A Foustian bargain? Dissertation a bstract M.A. MC Gill university (Canada)

  17-Zhang, man, (2005). “Indormation technology capability, organizational culture, and export performance”. Dissertation a bstract PhD Washington state university.

  18-Zuber, Julianne K, M. A, (2003). Technology traning, and development: An exploratory study of Internation In formation and communication technology (ICT) development programs. Dissertation a bstract M.A American  university.

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), رساله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل ), پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات (مطالعه موردی زندان های استان اردبیل )

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

تلفن تماس دفتر: 91002179-021
پشتیبانی سایت: 17-68-224-0930

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول